مصاحبه در باره تئاتر امروز ایران

گفتگوی با رادیو ملی سوئد درباره تئاتر ایران و خوانش بخشی از نمایشنامه "منظومه مور بی ملکه" در لینک زیر قابل دسترسی است. این گفتگو تابستان هشتاد و هشت صورت گرفت:

http://www.sr.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/arkiv.asp?ProgramID=2493&formatID=1&Min=2006-01-16&PeriodStart=2010-01-06&Period=2&Artikel=3349906

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید