مقاله: نگاهی به ترجمه نمایشنامه لیرشاه

  چاپ شده در ماهنامه کتاب ماه ویژه هنر ۱۳۷۹                  ‌                          انتشارت‌ سروش‌ با ارائه‌ دو مجلد از مجموعه‌ نمایشنامه‌های‌ "ویلیام‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

ادبیت کلام در گفتگوی نمایشی با نمونه خوانی آثار علی حاتمی

    چاپ شده در ماهنامه سیمیا شماره چهار  بهار۱۳۸۳       ارائه اطلاعات در قالب گفتگو (دیالوگ) از وجوه مشترک‌ داستان‌، نمایشنامه‌ و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

یادداشتی درباره داوری جشنواره دانشگاهی منطقه شرق و شمال شرق

 با انتشار فهرست ناقص برگزیدگان یازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی منطقه شرق و شمال شرق کشور که از بیست و هشتم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

ترجمه نمایشنامه: پیش از صبحانه

 نوشته: یوجین اونیل                  ترجمه: ناصح کامگاری تاریخ انتشار: نشر تجربه/ تهران/ ۱۳۷۹      صحنه‌ : اتاقی‌ کوچک‌ که‌ هم‌ حالت‌ آشپزخانه‌ و هم‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
2 پست
آبان 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
خرداد 87
8 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 85
1 پست
شهریور 84
1 پست