اسب نجیب

درباره فیلم اسب تورین

فضاسازی آخرزمانی فیلم "اسب تورین" مهم‌ترین عنصر روایت داستانی آن و ظرفیتی مناسب برای بیان  درونمایه نیهیلیستی فیلم است. این امر در وهله اول با انتخاب قالب سینمای سیاه‌ و سفید خودنمایی می‌کند و در وهله دوم با تقسیم و نامگذاری هر فصل از داستان فیلم به یکی از روزهای شش‌گانه، که طی آنها شرایط موجود و باثبات زندگی، دستخوش دگرگونی و سپس اضمحلال میشود . به این ترتیب، نابودی محتوم با اسفار پیدایش در عهد عتیق انجیل مورد مقایسه قرار می‌گیرد، با این تفاوت که این‌جا روند معکوس شده و وضعیت مستقر به قعر تاریکی و فنا فرو می‌رود...

                                              

متن کامل این مطلب در سایت سینمایی زیر منتشر شده است:

http://4cinema.org/sn/posts/pt/full/id/1363103668

/ 0 نظر / 31 بازدید