نمایشنامه : نخل و کوسه

نمایشنامه نخل و کوسه

نوشته ناصح کامگاری

برگزیده بهنرین نمایشنامه چاپ شده در جشنواره بزرگ مهر١٣٨٠

 

متن کامل نمایشنامه در نشانی زیر قابل دسترسی است:

http://ketabnak.com/comment.php?dlid=25541

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید