آرشین مالالان نمایش سنتی ما

 ... حال که فزون از صد و پنجاه سال از فعالیت پیشگامان نمایش در ایران می گذرد از اسمال بزاز به عنوان هنرمندی نام آور یاد می شود که تاکنون تاریخ نمایش روحوضی به خود دیده است...

و

اشاره ای به نمایشنامه اسکندر مقدونی در ایران نوشته علی صابر رضایی

و

گوهرهای نامکشوف صدف تئاتر

 

متن کامل این یادداشت های منتشر شده در روزنامه فرهنگ آشتی در صفحه یادداشت های مطبوعاتی در ستون مقابل قابل دسترسی است:

http://iraniandrama.persianblog.ir/page/41

 

---------------------

 این هم از سفر احمد آقالو

به یاد صدای دلنشینش در نقش مامور اجرای حکم در مرغ باغ هپروت ( اپیزود دوم منظومه مور بی ملکه):

         تار و بی پود روید

         سبزه تُنک بر خشت پوک ویرانسرا

        کس نپرسد غمین و دلمرده

        تب دار و سیه چرده سیما چرایی گلبرگم چرا؟

 

  

/ 0 نظر / 22 بازدید